Els nostres serveis

CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS

Tant civils com mercantils. Estudiem el seu cas i l'assessorem sobre l'opció que més li convé. Li gestionem tots els tràmits notarials, tributaris i de registre, així com l'obtenció del C.I.F.

CREACIÓ DE PIMES

Llicències d'obertura d'establiments, llicències d'obres, llicències municipals de rètol, gual, terrassa... Autoritzacions d'Indústria. Document de Qualificació Empresarial. Obligacions fiscals, autònoms, inscripcions d'empreses a la Seguretat Social, legal·litzaciÓ del Llibre de Visites. Protecció de dades. Serveis informàtics de registre de dominis a internet, hosting y disseny web.

ASSESSORAMENT FISCAL I FINANCER-CONTABLE

Obligacions fiscals periòdiques. I.V.A., I.R.P.F., pagaments fraccionats i retencions, Impost de Societats, dipòsit de comptes anuals, portament de llibres comptables.

GESTIÓ LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL.

Tramitació d'altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social, contractació, confecció de nòmines, documents de cotització, retencions de l'I.R.P.F. Riscos laborals. Incapacitat temporal, maternitat, incapacitat permanent, jubilació.

ESTRANGERIA

Tramitació d'Autoritzacions de Residència i Treball, reagrupacions familiars, arrelament social, règim comunitari, obtenció de la nacionalitat espanyola.

TRÀNSIT

Matrícules, transferències de vehicles, reserves de domini, baixes, duplicats, permisos de conduir, Autoritzacions de transport.

CONTRACTES / IMMOBLES

Arrendament, compravenda, traspàs. Administració de lloguers. Obtenció Cèdula Habitabilitat.

ASSESSORAMENT LEGAL

Departament jurídic.Civil-familia.Dictàmens i pericials.